Länkar

  • Viktiga telefonnummer för SOS & hjälp:
  • SOS Alarm   via telefon: 112
  • Sjöräddning  via telefon: 031- 64 80 20
  • Sjukvårdsrådgivning, allmän: 1177
  • Giftinformation via telefon: 08- 33 12 31
  • Polis via telefon: 114 14