Aktuellt

Här presenterar vi vad som är aktuellt inom klubben-

Teckningslista för sjösättning finns i klubbstugan. Teckning skall ske senast 1 vecka före aktuellt datum.

2024.02.18 Hemsidan är nu uppdaterad och alla medlemmar är välkomna att komma med synpunkter om vad som ska presenteras här.