LYCKEBY BÅTSÄLLSKAP

 

STYRELSE:

 

Ordförande, Peter Nilsson

Sekreterare, Thomas Eggers                                 E-post till Thomas

Kassör, Lennart Wahlberg                                     E-post till Lennart

Ledamot/Slipförman, Jan Johansson                     

Ledamot/Slipförman, Sjösäkerhet, J-O Ekstrand

Ledamot, Conny Jenssen

 

Ledamot, Kenny Svensson                                   

 

Ledamot, Jenny Palme

Ledamot/v sekr, Lars Larsson

Ledamot, Bo Petersson

 

Suppleant, Ola Augustsson

 

Suppleant, Lars Erik Blomqvist (webmaster, register mm.)

 

Suppleant, Vakant

Revisor Dan Svedjehäll

Revisor Stefan Frisell

Rev. Suppl. Bo Regnell

Rev. Suppl. Vakant

 

SÄKERHETSBESIKTNING.

Lars Erik Blomqvist, 0703064581

 

Ombud för Blekinge båtförbund:

Lars Erik Blomqvist, 0455-28237, (sammank)

Jan Johansson0708621451

 

LEDAMOT I BÅTSAM:

Lars Larsson, 0709226477.

Lars Erik Blomqvist, 0703064581,

(ersättare).

 

Valberedning:

Christer Wedeborg, 0703868678

Bo Regnell, 0708131707(sammank).

 

Hedersmedlemmar:

Per Olof Andersson

Alfred Nilsson

Lars Erik Blomqvist (hedersordf).

 

Webmaster:

Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS

 

Denna sida uppdaterades 2022-03-29 av L Blomqvist

 

   
Lyckeby båtsällskap 2012  • E-post: E-post till LBS