Aktuellt inom Lyckeby Båtsällskap.

 

Uppdaterad 2012-05-04.

 

Årensing o Grillfest.

Årensningen den 19 maj. Brukar ta förmiddagen i anspråk. Lite arbete för en god korv med bröd som klubben bjuder på till alla som hjälpt till. Lasse Olsson är sammanhållande tfn 0455-27976 alt 0763-391115

Klockan 1700 samma dag är det glöd i grillarna för den årligen återkommande, så populära Sjösättnings- o Grillfesten. Ta med Dig det Du vill äta o dricka förutom det goda humöret

 

Kepsar o vimplar.

Nya kepsar o vimplar är nu beställda. Leveranstid ca. 3 veckor. Du kan beställa via e-post till ordf. Kommer att anslås här o på slipen när de finns att tillgå. Humana självkostnadspriser.

 

Sjösättningar 2012.

Lista för sjösättning finns nu i klubbstugan. Du sätter upp Dig 1 vecka innan aktuellt datum. Listan dras sedan in. Alltför att underlätta för resp. slipförmän.

 

Vaktlista.

Årets vaktlista finns nu utlagd i klubbstugan. Du sätter väl upp Dig för ett eller flera pass. Du sätter upp Din medhjälpare också, även om han inte är klubbmedlem, försäkringsfråga. Du som inte är medlem eller har en kompis som är det är välkommen också att vakta Lyckebyåns båtar o bryggplatser. Du sätter upp Dig som om Du vore medlem. Frågor om detta besvaras av ordf eller annan styrelsemedlem.

 

Matskranen.

Mastkranen med brygga har fått sig en välbehövlig renovering i samband med Verköbanans upprustning. Kranen flyttas någon meter nerströms och förlängs ca 1,5 mtr. Styrande har varit säkerhetsavståndet till jvg elledningar. Nya bärlinor o trädäck har bytts ut.

 

Båtriksdagen 2012.

Årets Båtriksdag är nu avklarad. Arbetsgruppen fick i uppdrag att fortsätta arbetet för en sammanslagning av SBU-SSF. Läs här en rapport. Klicka här >>

 

Blekinge Båtförbunds Vårmöte 2012.

Ett av de mest viktiga möten med BBF inför framtiden avhölls den 22 mars kl 1900 i Bräkne-Hobys folkhögskola. Då fattade BBF beslut om att inte rösta för samgående mellan Sv. Seglarförbundet och Sv. Båtunionen på riksplanet och mellan BBF o BSF på regionalplanet. Samarbete Ja, men sammanslagning Nej. LBS har redan lämnat sitt svar nämligen Nej.

 

Årsmötet 2012.

Årsmötet 2012 avhölls den 14 mars kl 1900 i Mariagården. Karlskrona kommuns nye hamnchef, Anders Jonsson informerade om verksamheten.

Protokollet finns utlagt under fliken "Årsmötesprotokoll".

Slipområdet.

Armaturen på Vår lyktstolpe börjar bli gammal, den tänds o släcks när den vill. Kontakt med Affärsverken har förevarit i ärendet. De gamla kvicksilverlamporna håller på att fasas ut och då måste även armaturerna bytas till miljövänligare o strömsnålare typ. Vårt önskemål var att göra det nu men pga markförhållandena kan man inte få dit en lift. Bara att vänta till efter sjösättningarna. Spotlighten vid gånggrinden har nu åter släckts efter att varit ur drift ett tag. Ni som ser att den är släckt måste hjälpa till att felanmäla detta då Vi abonnerar den till ett förhållandevis högt pris. När det gäller övrig belysning runt bryggorna måste Vi hjälpas åt att felanmäla exvis de armaturerna på de kommunala bryggorna och spotlighten som är monterad i ena stolpen på Ringöbron. Tfnr till felanmälan 0455-30 32 37.

 

Allmänna mötet 2011.

Mötet avhölls den 24 november i Mariagården och hade samlat ett 25-tal medlemmar. Inleddes med parentation över bortgångna medlemmarna Allan Gunnarsson och Inge Svensson.  Förutom sedvanliga förhandlingar så informerade Jan Anders Glantz om pågående och kommande projekt inom kommunen. Den eventuella sammanslagningen mellan Blekinge Båtförbund och Blekinge Seglarförbund regionalt samt Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet på riksplanet, diskuterades livligt utifrån de få dokument som kommit klubben tillhanda. Då det inte inom klubben bedrivs någon tävlingsverksamhet på klubbnivå eller på elitnivå kan LBS inte se några direkta fördelar med ett samgående. Därför röstade mötet emot ett samgående. Det samarbete som nu finns mellan BBF o BSF kommer med all sannolikhet att fortgå i samma anda som alltid har varit. LBS styrelses förslag till Miljöplan föredrogs och fastställdes. Mötet avslutades med den rosade Karlskronavideon, lotteri o kaffe med dopp.

 

Hösten 2011.

Den 8 november stängdes vattnet av på vårt nät pga frysrisk, slangar togs in och ej upmärkt pallningsvirke kördes till tippen. Nu stundar samma för de rörställningarna som ligger och skräpar.

Finns det intresse så kommer Vi att starta upp den årliga navigationsutbildningen som mynnar ut i ett Förarintyg. Kursstart är satt till efter trettonhelgen. Meddela Ulf Mattsson.

Då var höstens uppdragningar klara med lite möda o besvär. Mödan finns ju alltid där då båtar skall knuffas o stöttas tills de kommer på plats. Besväret består mest i att inte alla talar om när man skall dra upp eller om. Nu förhåller det sig så att 2 st blivit av med sina platser pga ej fullgjorda plikter gentemot LBS, och inte är det första gången för de inblandade heller. Tycker inte att det skall krusas mer för dessa på den punkten. Det har blivit lite omstuvningar i kölistorna på så sätt att när man väl är först för en plats hoppar man av antingen för att man sålt båten eller köpt en för stor. Vi har även flyttat något tyngre båtar ”vid sidan om” till spårplats. Förhoppningsvis till allas glädje.

Nu stundar hösten och det serveras kaffe i klubbstugan på tisdagarna kl 1000 vilket Du är välkommen till. Vårt allmänna klubbmöte kryper allt närmare, den 24 november kl 1900 i Mariagården. Vi kommer där att rösta om Vi skall vara för eller emot en ev sammanslagning av SBU/SSF och BBF/BSF. Hoppas att Du noterat detta datum. Återstår nu att avsluta verksamhetsåret med att påminna om obetalda avgifter, allt för att glädja kassören.

 

Arbetsdag 2011.

Den 10 september kl 0800 samlades Vi på slipområdet för att snygga till området och klargöra inför höstens uppdragningar. 20-talet tappra höll ut tills ärtsoppan var slut. Förutom allmän uppsnyggning av området så fick mastkranen o tillhörande brygga en besiktning

och förstärkning.

 

Allan Gunnarsson har avlidit,

LBS fd ordförande och sedemera hedersordförande har avlidit den 8 juli 2011. Allan var ordförande 1969 – 1995.

Med anledning av hans bortgång har LBS skickat kondoleansbrev till hans hustru. LBS har också satt in en summa pengar på det förbund som hänvisas till i tidningen.

Eftersom begravningen skall hållas i stillhet avses ingen officiell representation av sällskapet.

Allan var med att bygga upp det organiserade Båtlivet i Karlskrona och Blekinge genom sitt engagemang i Båtsam och Blekinge Båtförbund. 1989 fick Allan förtroendet, att som en av ordförandena,  leda den Båtriksdag som förlades till Ronneby med anledning av BBF:s 20:årsjubileum. Det förbund som han en gång var med att starta.

Vi i Lyckeby Båtsällskap kommer att minnas Allan som den goda kamrat han var med alltid ett gott sinnelag och vid behov alltid en dikt till hands.

Må Du Vila Frid.

 

 

Närmande/sammanslagning SBU-SSF, BBF-BSF.

Nu startar ett grannlaga arbete med att försöka genomföra det för några år sedan misslyckandet, att ena Sveriges Båtorganisationer. Detta nya försök mynnar från ett beslut från årets Båtriksdag. Självklart skall Vi LBS försöka bidra med Vårt strå till stacken. Vad som besvärlig är, att det inte finns några mallar eller motsv. att tillgå utan det känns mest som man skall gå på rena intuitionen. Förslagen skall redan till årets Unionsråd, på riksnivå mynna ut i ett beslutsunderlag. BBF o BSF har redan haft ett inledande möte och man enades om att meddela klubbarna i ett samverkansdokument, vilket redan är utskickat och svar förväntas före den 31/8.

 

Årensning o Grillfest 2011.

Det årliga evenemanget, årensningen, ägde i år rum på samma dag som grillfesten gick av stapeln den 21 maj kl 0800 under Lars Olsson ledning. Efter avslutat städjobb bjöd sällskapet på kokt korv m bröd o kaffe.

Senare på dagen kl 1700 drog Vi igång grillen för den årliga Grill - o sjösättningsfesten. Lotteri o tipsrunda genomfördes med fina o många priser. Sällskapet bjöd på kol o tändvätska. Allt mynnade ut i en trevlig stund i glada vänners lag.

 

Navigationskursen avslutad.

Navigationskursen under Ulf Mattsson ledning har nu haft examen. Detär bara att gratulera deltagarna o magistern till lyckat resultat. Av 10 st deltagare klarade 8 st av examen, 1 st hade förarbevis tidigare och var ej med på examen samt 1 st var förhindrad att deltaga men det är ordnat så att denne får examineras vid lämpligt tillfälle senare.

Även om nu ”körkort på sjön” inte är en högprioriterad punkt hos regeringen så kvarstår det faktum att som båtägare/skeppare är Du skyldig att framföra Din farkost på ett säkert sätt så att Du inte ställer till det för andra. Det är alltid en fördel att veta var man är och åt vilket håll man skall styra för att komma dit man avsett. Skulle olyckan vara framme kan man ju tala var man befinner sig i begripliga termer, så att man kan få snabb hjälp. Än en gång GRATTIS.

 

Årsmötet 2011.

 Årsmötet hölls sedvanligt i Mariagården fastän nu på en onsdag. Mötet inleddes med parentation över avliden medlem. Trots KHK- Visby-Romamatch i kvalserien så hade ett 30-tal medlemmar mött upp. Styrelsens förslag till en smärre avgiftshöjning gick igenom och ingen talan fördes däremot, allt för att möta stundande oförutsedda utgifter samt en av propositionerna till årets Båtriksdag föreslagen riksomfattande avgiftshöjning. Nya i styrelsen blev Bo Petersson och Torbjörn Nilsson som önskas härmed välkomna. Avgick gjorde Kenth Nilsson som tackades för sitt fleråriga arbete inom styrelsen och genom sitt kunnande inom snickeri o målning mm ansvarat för att klubben nu har fina lokaliteter att tillgå. En tacksamhetens tanke går även till hans kollega PO Andersson som tillsammans med Kenth utfört o lett arbetet med slipområdets byggnader. Kenth kommer att avtackas vid ett senare tillfälle mera ”fysiskt”.

Övriga i styrelsen omvaldes. Ordf Lars Erik Blomqvist meddelade också, att detta är hans sista period som ordf., allt för att valberedningen skall ha tid för att hitta ersättare. Mötet avslutades med kaffestund o lotteri med många vinster.

 

Våren 2011.

Nu när all julmat är uppäten, granen utkastad, mellandagsrean är över så skall Vi bara halka omkring ett tag till innan vårrustningen skall börja. Vi planerar att ha årsmöte den 9 mars i Mariagården. Navigationskursen är nu i full gång med fullt deltagarantal, under Uffe Mattssons ledning. Vad som är helt nytt är att LBS har blivit ålagd att betala skatt på Vårt överskjutande kapital, trots att Vi är en allmännyttig och ideell förening, i enlighet med Våra stadgar. Vi har överklagat beslutet, naturligtvis. Tisdagar kl 1000 samlas kaffesugna medlemmar för en stunds samvaro detta trots snö o kyla. Titta gärna in o delta. Nytt också för i år är, att Hasslöbrons manövrering sköts av Trafikverket och att öppningar kommer att utföras på bestämda tider som båtorganisationerna skall yttra sig över. Det blir, typ gamla Senorenbron, med tid före eller efter viss timme. Återkommer med mer när beslutet kommer.

 

Allmänna mötet 2010.

Torsdagen den 25 november kl 1900 i Mariagården. Information vad som händer i klubben och inom kommunen. Viss information vad som händer både på det regionala och riksplanet lämnades också. Kommande säsongs sjösättnings- o uppdragningsdatum presenterades. Lotteri, gasolinformation samt kaffe med dopp.

Navigationskurs blir av bara anmälningarna kommer. Anmälan sker direkt till Ulf Mattsson.

 

Navigationskurs 2011.

Tyvärr blev det ingen navigationskurs 2010, pga för få anmälningar, men nu efter kommande trettonhelg görs nytt försök. Anmäl Dig redan nu. Vid för få deltagare så kompletteras kursen med deltagare från KMS.

 

Hösten 2010.

Nu så här en bit in i augusti summeras sommaren till att varit en riktig kanonsommar när den väl tog fart. I skrivandets stund är det 26 grader utanför fönstret. Lycka för alla som har kräftskiva eller rent av surströmmingskalas. Nu så kommer höstens utskick, med medlemsavgift för 2011, ner i postlådan eller för första gången i sällskapets historia via e-post. För de som har den möjligheten. Det finns ca 140 st hos LBS som har e-post och det gör en portobesparing, för varje utskick, med 700 kr så Du som inte anmält Din e-postadress, gör det. Arbetsdagen är den 11 september och förhoppningsvis blir den lika välbesökt som tidigare. Vad beträffar uppdragningarna så har det märkliga inträffat att platser blivit lediga ”På spåret” (förväxlas icke med TV-programmet), vilket inte hör till vanligheten. Likaså fyller Vi ifrån kön till ”Ej spårplats”. Så tänker Du inte utnyttja Din plats på området av olika skäl så hör av Dig så att någon annan kan bli hjälpt. Vidae så har en styrelsemedlem flyttat från orten och då tackat för sig o den tid som varit. Det för ju med sig att Vi blir en slipförman kort och kan påverka arbetet med upptagningen. Säkert anmäler Du dig som intresserad för en styrelsepost till valberedningen. Vid upp-dragningen av Din klenod så skall Du hjälpa till hela dagen och det förutsätts dessutom att Du har Din pallning i mycket gott skick, innan sliptagningen, så att Du inte skadar Dig själv eller andra under tiden på land. Ingen börjar tvätta botten motsv förrän alla båtar, den dagen, är uppallade eller att slipförmannen säger OK.

 

Årensning o Grillfest 2010.

Det årliga evenemanget, årensningen, nu i år förlagd på samma dag som grillfesten gick av stapeln den 29 maj. Tre fulla containers med onödigt skräp, som egentligen inte hör hemma i ån, blev reultatet. Ett 15-tal personer hade hörsammat uppropet till denna återkommande städdag. Övriga båtklubbar inom kommunen ställde också upp, inom sitt område, och gjorde förhoppningsvis likaledes. Årensningen är egentligen LBS miljösatsning från början, som sedan spritt sig till övriga delar inom kommunen med hjälp av Båtsam, med varierande resultat. Nog kan det kännas märkligt att bara efter ett år finns det 3 st containers fyllda med skräp !! Vilka är dessa människor? Helt klart är det att det går inte att utesluta båtfolket, då delar av bryggor med påhängda däck bara kapats av och skickats i sjön för att nytt bryggmaterial skall sättas upp. Men det finns annat också. Minns i fjol då en död hund hittades. ”Människans bästa vän” heter det ju. Efter avslutat städjobb bjöd sällskapet på kokt korv m bröd o kaffe.

Arensning_6954.jpg

Under eftermiddagen tändes sedan grillen och efter en tipspromenad så bänkade Vi oss i vårt partytält för både mat, dryck och allmänt småprat mm samtidigt som medhavda käket förtärdes. Stort lotteri med många vinster som skänkts av OK/Q8, BLT o Sydöstran gjorde att vinstutdelaren blev tämligen hes men JP klarade strupen. En mycket trevlig stund hade Vi som var där i alla fall. Lite smolk i bägaren fanns det då flera av båtägarna trotsat vår plan för sjösättning fortfarande låg kvar på land, helt självsvåldigt då det inte kommit styrelsens kännedom om önskemål om senare sjösättning. Datumen har varit i tryck minst ett år i förväg. Man förutsätter att slipförmännen skall ställa upp förutsättningslöst vilket är väldigt svagt,(personligt tyckande av mig). Nu är allt utrett o förklarat. Datumen justeras nästa säsong.

 

Årsmötet 2010.

Nu är Årsmötet genomfört. Den 11 mars kl 1900 i Mariagården var Kenneth Gyllensting från Lsty och informerade om Biosfärkandiatområdet Blekinge Arkipelag. Mer finns att läsa på www.blekingearkipelag.se

Efter sedvanliga förhandlingar företogs val och hur de utföll kan Du se på sidan ”Styrelsen”. DVD visades om Svenska Sjö AB:s försäkringar där man bl.a. nu kan försäkra även hus o bil.

Årsmötet avslutades med avtackning av PO Andersson, Jörgen Jönsson o Marty Jonsson. Därefter sedvanligt kaffe med dopp.

Vi kommer att ta nya tag med vakthållningen och jag uppmanar Dig som har intresse för klubbens o Dina klubbkamraters bästa ställer naturligtvis upp på, att någon på året, under den mörka tiden på dygnet, gå en runda med en klubbkompis eller annan för att titta till båtar o egendom. Lista skickades runt där deltagarna kunde anteckna sig som intresserade att hjälpa till med vakthållningen, med magert resultat. Blekinge Båtförbund och då även Lyckeby BS, har inlett ett samarbete med Polis, Länsförsäkringsbolaget, Kustbevakningen samt några företag hur man skall undgå tillgrepp av och ur båtar. Dessutom så har Kennelklubbarna och Brukshundsklubbarna uppmanat sina medlemmar att förlägga rastningsrunda i de områden där vi har våra båtar o anläggningar, För den sakens skull har de utrustats med reflexvästar med tryckt text.

När Vi nu får hjälp ”utifrån” så vore det väl tusan om inte flera i klubben kan ställa upp på att vakta våra egna saker ???? Du kan redan nu anmäla Ditt intresse direkt ordf. Även om Du nu är sådan som ”jag går där så mycket ändå” så jag behöver inte sätta upp mig, så handlar Du lite tokigt. I och med att Du står på vaktlistan är Du olycksfallsförsäkrad, även Ditt sällskap på rundan blir också försäkrad, även om han/hon inte är medlem, förutsatt att namnet finns med på just denna vaktlista. Du visar ju Ditt intresse för klubben när Du antecknat Dig och kan sporra andra att göra likadant. Det gäller inte att gripa någon/några brottslingar utan att observera, dokumentera och anmäla i första hand. Bara genom att synas i området gör mycket till, för brottslingarna vill ju helst arbeta ostörda.

Mycket om detta som tyvärr behövs.

Inför sjösättningen till våren kan Vi kanske bli tvingade att begränsa sjösättningsdagarna och mera styra upp verksamheten så att mera rättvis fördelning till dagar sker. Detta på grund av att det är så få som vill ställa på exvis styrelsearbete och då samtidigt agera som slipförman. Styrelsen glesnar ut och ingen blir yngre men alla räknar med att få lika mycket ut av medlemsskapet för det. Den tiden håller på att försvinna. Det som kommer att märkas direkt i år är att sjösättningslistan som läggs ut kommer att dras in en vecka innan aktuellt sjösättningsdatum. Endast för att berörda ska veta ungefär hur man kan planera sin dag.

 

Vaktgöring i och kring Lyckebyåns båtplatser !

 

Har Du Din båt kvar ?
I så fall kan Du kanske tacka de personer som patrullerar runt ån.

Du som är intresserad att ingå i det vaktlag som nu är igång, för att försvåra stölder och skadegörelse i ån och på slipområdet liggande båtar anmäler ditt intresse till ordf alt sekr eller genom att anteckna Dig på listan hos ordf. Du och din kompis sätter upp två lämpliga datum varav ett en fredag, lördag eller söndag. Någon rond skall ske på den mörka delen av dygnet.

 
Helst ser Vi att Du söker medlemskap, om Du inte redan är det. Är Du icke medlem som dessutom går vakt skall Du själv anmäla detta! Då blir Du bl a automatiskt olycksfallsförsäkrad.
Inventering av båtar liggande i ån görs varje år för att kunna meddela ägare ev
skadegörelse eller annan åverkan.

 

 

 

Du som vill bli medlem i Lyckeby BS klickar på ansökan om medlemskap.

 

Lyckeby Båtsällskap tillönskar alla En God Jul o Ett Gott Nytt Båtår.

 

Har Du varit på Utklippan i år ? Inte. Kolla här.

 

E-post till Lyckeby BS. Klicka här.

 

Sidan uppdaterad 2011-12-07 av Lars Erik Blomqvist.